472G+HC8, Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng

Bảo tàng Đồng Đình là một trong ba bảo tàng tư nhân trên toàn quốc cho đến nay được cấp phép hoạt động và xây dựng tại rừng cấm quốc gia Sơn Trà, trưng bày các hiện vật gốm cổ có niên đại từ 100 năm đến 2.500 năm. Những hiện vật gốm cổ đã được giám định, thuộc các nền văn hóa Đại Việt, văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa, văn hóa Trung Hoa và các nền văn hóa khác trong khu vực.

Thông tin liên hệ

  • Địa chỉ:  472G+HC8, Hoàng Sa, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng
Đánh giá của khách
0.0/10
0 bài đánh giá