1. Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu, hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sàn giao dịch thương mại điện tử Travelbook.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu trữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Thành viên phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin đăng tải trên sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn, đặc biệt thông tin về giá, chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản trị sàn và cập nhật trên website
 3. Thành viên không sử dụng dịch vụ của sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 4. Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn trong bản quy chế này.
 5. Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn Giao dịch TMĐT Travelbook.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tính của Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn
 6. Danh sách các nội dung cấm đăng tải tại Travelbook.vn
  -Sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định của Travelbook.vn; sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến có nội dung chống phá nhà nước, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác.
  - Sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến chứa quảng cáo không được thỏa thuận trước khi đăng tải.
 7. Thông tin đăng tải trên Travelbook.vn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn do Travelbook.vn đề ra
 8. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản trị Sàn giao dịch/website TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website
 • Travelbook cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Travelbook, Ban quản lý Travelbook sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
 • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình, hướng dẫn.
 • Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email Travelbook@viettel.com.vn. Chúng tôi sẽ khách phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn.
 • Tuy nhiên, Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các Thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

 • Các nội dung thu thập thông tin cá nhân sẽ được Travelbook thông báo cho khách hàng tại điều kiện sử dụng và chính sách của Travelbook khi khách hàng đăng ký thành viên.
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Travelbook.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Travelbook.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký, mua dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho sàn giao dịch thương mại điện tử Travelbook.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

 • Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

+ Cung cấp dịch vụ đến thành viên;

+ Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn;

+ Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

+ Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt

+ Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Travelbook.vn

+ Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: sàn giao dịch thương mại điện tử Travelbook.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, toàn án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

 • Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Travelbook.vn

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Sàn giao dịch Thương mại điện tử Travelbook.vn
 • Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel
 • Địa chỉ: Số 1 Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
 • Tel: 18008000 nhánh 2
 • Email: Travelbook@viettel.com.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 •  Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Travelbook.vn thực hiện việc này
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn. Khi tiếp nhập những phản hồi này, Travelbook.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Email: Travelbook@viettel.com.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Travelbook được Travelbook.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Travelbook. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Travelbook.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán, chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của Travelbook.vn
 • Ban quản trị Travelbook.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Travelbook.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cáp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

1. Sàn giao dịch TMĐT Travelbook.vn xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch

 • Các giao dịch của khách hàng đều được mã hóa thông tin đường truyền theo chuẩn SSL/HTTPS
 • Hàng tháng, Travelbook sẽ tiến hành đối soát thông tin thanh toán giữa các bên, Travelbook và kênh thanh toán nội bộ để kiểm tra và phát hiện lỗi nếu có và để xác nhận doanh thu
 • Hiển thị các thông tin cơ bản liên quan đến giao dịch: tên tài liệu, số dư tài khoản và các chi tiết liên quan đến phương thức thanh toán được khách hàng lựa chọn
 • Bảo vệ quyền lợi: Công bố công khai, chi tiết thông tin về Travelbook.vn và Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel tại website Travelbook.vn, công bố các cách thức liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Travelbook.vn

2. Bảo vệ quyền lợi người sử dụng sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến

 • Khi đăng tải sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử Travelbook.vn, người tạo phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: Thông tin cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với thành viên là tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Travelbook quản lý trọng mục dữ liệu quản lý.
 • Bắt buộc người tạo cung cấp đầy đủ các thông tin cơ bản về sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến và thông tin của người tạo để người sử dụng sản phẩm dịch vụ du lịch trực tuyến có thể tìm hiểu trước thông tin.
 • Kiểm duyệt thông tin sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến trước khi đăng, cập nhật
 • Đảm bảo quyền của thành viên sau khi mua sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến thành công trừ các trường hợp thông tin sai lệch, không đúng như mô tả
 • Xây dựng cơ chế báo lỗi: người mua có thể báo lỗi khi thông tin đăng tải bị sai, không xem được…

3. Bảo vệ quyền lợi người bán sản phẩm, dịch vụ du lịch trực tuyến

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ người bán trực tiếp qua các kênh: Điện thoại, email, chat trực tuyến.
 • Cung cấp cho người mua thông tin thống kê về đơn hàng, số dư tài khoản chi tiết đến từng giao dịch. Xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hùy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.
 • Các khiếu nại về thông tin thanh toán của thành viên sẽ được Travelbook tiếp nhận và xử lý theo quy trình khiếu nại công bố trên website.
 • Trường hợp cần thiết sẽ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh, làm rõ nội dung vụ việc.
 • Tùy từng trường hợp, doanh nghiệp sẽ kiểm tra các thông tin dữ liệu lưu trữ, áp dụng các biện pháp bảo vệ quyền lợi thành viên như khôi phục dữ liệu, bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật
 • Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền internet hoặc do thiên tai…. Travelbook cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh.